abahangterapia
abahangterapia
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Van idő
 
most vagyunk
2018. December
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
hangok
 
Linkek
 
Google TÉRKÉP
 
Érdekességek
 
Video
 
Hírek, Cikkek.
Hírek, Cikkek. : A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-ben

A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-ben

A legnagyobb bölcsesség az EGYszerűség. Szeretet,
Tisztelet, Elfogadás, Megosztás, Hála, Megbocsátás. Ez nem
valami összetett és bonyolult idea. A valódi tudás a
szabadságból áramlik. Ez van kódolva a DNS-ben. Minden
amire szükséged van, az benned van. A nagy tanítók mindezt
mondják már nekünk a kezdetektől. KERESD MEG, A SZÍVED
ÉS MEGLELED BENNE AZ UTAD.


A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN

Carlos Barrios, maja pap, spirituális vezető, a Sas Klán tagja,
antropológus, történész véleménye a maja naptár szerint.

C. Barrios, 19 évesen lett a maják egyik spirituális vezetője
és 25 éve tanulmányozza ősei által hátrahagyott tudást,
és a maja naptárt. Testvérével együtt kezdeményezték a
különböző helyeken fellelhető, egymástól eltérő naptárak
összehasonlítását. Testvére Gerardo mintegy 600 maja
bölcset/véneket szólított meg és készített interjúkat az
előttünk álló változásokról.

Valójában sokan írtak már a maja naptárról, és legtöbbjük
el sem ment a szent helyekre, és nem tanulmányozta a
hátrahagyott írásokat és jeleket. Sokan fantáziálnak, és
elkezdenek különféle próféciákat írni. A legtöbb vélekedés
az volt, hogy a világunk véget ér 2012. decemberében. A
most élő maja bölcsek/vének nagyon szomorúak ezért a
félrevezetésért.

Barrios mondja:
A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN, CSAK ÁTALAKUL, ÉS
MAJÁK TUDJÁK EGYEDÜL HELYESN ÉRTELMEZNI A
NAPTÁRUK ALAPJÁN, ÉS NEM MÁSOK.

A maja naptár megértésének alapja, az idő szakaszainak és
ciklusainak összegzése, nem egyszerű dolog. A maják ismerik,
és helyesen tudják értelmezni, összevetni a 17 különböző
naptárt, melyek visszautalnak történelmükben, több mint 10
millió évre.

A maja naptárat, melyet 1987 óta hatalmas érdeklődés vesz
körül Tzolkinnak nevezik.

Ősi időkre tekint vissza a naptár, és követi a Plejádi ciklusok
változásait. A természeti népek naptárai mind tartalmazzák,
és nyomon követik az emberiség változásait, történelmi
fordulópontjait.

Például az időőrzők szerint, azt tanítják, hogy vannak a
naptárakban igen fontosnak nevezett napok. Az egyik ilyen a
Vörös Ember évében a Ce Acatal, ahogy a maják mondják. Ez
volt az a nap, amikor a maják azt jósolták, hogy egy igen
nevezetes ősük visszatér, akár egy pillangó, és amely nap, a
nyugati naptárakban: 1519. Április 21.-e Húsvét vasárnapjára
esett, és ekkor érkezett meg Hernando Cortez spanyol
flottájával, keletről a mai Vera Cruz területére. Amikor a
népek látták a hajókat közelíteni, várták, hogy mi fog történni,
és olybá tűntet a vitorlák, mintha pillangók érkeznének. Így
indult egy új korszak, amelyet előre jeleztek a naptárak. Ez
volt a 9 Pokol ciklus kezdete az 52 éves ciklusban. (9x52 év),
amelyben a földet és szabadságot elvették a természeti
népektől, és betegség, és elnyomás dominált alatta. Cortez
érkezésével kezdődött majd 1987. Augusztus 16.-áig tartott, a
Harmonikus Konvergencia/Egyirányba mozdulás kezdetéig.
Milliók indultak el a szent helyekre ezen a napon, ünnepelni,
imádkozni, hogy zökkenőmentesen induljon be az új ciklus,
átmenet kora (1987-2012), hogy az emberiség könnyedén
alakulhasson át egy új korszakba, a Nap Ötödik korszakába.

1987 óta mondjuk, hogy a materialista világ el fog tűnni és az
emberiség egy jobb korba fog elérkezni. Most ott vagyunk az
elérkezés csúcspontjában, amikor a békesség világ elkezdődik,
és az emberek összhangban fognak élni a Földanyával. Nem
vagyunk már a világ negyedik korszakába, de még a Nap
Ötödik korszakába se léptünk be. Ez egy átmeneti korszak.
(1987-2012 között!!!) Egy hatalmas globális
környezetpusztítás, társadalmi káosz és háborúk közepette
folyamatos változáson megy keresztül Földünk, és ez
szükségszerű, a maja naptár matematikai spirálja ezt mutatja.
De ez meg fog változni. Minden meg fog változni. A maja
időőrzők tudják előre, hogy a Nap az Ötödik korszakába, 2012.
december 21.-én be fog lépni és ez lesz az újjászületésünk
kezdőpontja. A kezdőpontját az jelzi, hogy a napút meridiánja
keresztezni fogja az égi egyenlítőt, és a Föld összehangolódik a
Galaktikus Központtal.

26.000 év óta most van erre lehetőség, hogy 2012. december
21.-én, napkeltekor, a nap felkel és metszéspontjában
összekapcsolódik a Tejúttal, és ekkor egy Kozmikus Kereszt
jön létre, a Szent Fa, az Élet Fája megtestesül és emlékeztetni

fog mindenkit a világon a szellemi hagyományokra, és ekkor
szívünk is összehangolódik, a galaxis szívével, és 2012-ben
megnyitódik a fény csatornája, és kozmikus energiák
árasztják el az egész Földet, és megtisztítanak mindenkit aki
rajta él, magasabb frekvenciájú sugárzásával.

Ez a folyamat már elkezdődött. A változás gyorsul, és egyre
gyorsabb lesz. A Földön élő emberek érdeke is hogy minél
jobb állapotba érjenek el a 2012-es dátumhoz, annál
kevesebben hagyhatnak el bennünket. Egy magasabb szintre
fogunk megérkezni. De kell, hogy sokat változzunk,
átalakítanunk ezeket a rendkívül erős energiákat, mert úgy
látjuk, hogy blokkolják ezt az utat, hogy ne érkezhessünk meg
oda.

Az előrevezető út képe

A maja hagyomány és naptár megértéséről Barrios felvázol
egy képet, mi várható azon az úton ahol járunk. A 2012-es téli
napfordulókon a világ nem ér véget. Sok ember,
szenzációhajhászás céljából ír így a maja kalendáriumra
hivatkozva, erről az időpontról. Akik erről az igazságot
ismerik azok a törzs bölcsei, akiknek feladata ennek a
hagyománynak a megtartása.

Az emberiség folytatni fogja az útját, de másképp. Az anyagi
világ szerkezete meg fog változni. Több emberséget fogunk
birtokolni magunkban. Most a legfontosabb időszakát éljük a
maja naptárnak és próféciáknak. A világ összes próféciái,
minden hagyományból valók, össze fognak csengeni. Nincs
már több idő játszadozni. Ennek a korszaknak a lelkisége
aktiválódik. Számtalan erős lélek inkarnálódott erre a
korszakra, hatalmas erőt tartva magukban. De ez érvényes
mind a fényes, mind a sötét oldalra.

Egységbehívás.

Barrios elmondta, hogy a mostani maja új év ünnepségen
Guatemalában, egy ceremónián vett részt, ahol az egyik
tiszteletben álló maja vén szólt az emberekhez. A tiszteletben
álló maja vén egy közvetlen üzenetet adott át. Egységbe hívja
az emberi létezőket, hogy jöjjenek össze szerte a világion, és

támogassák a fény bejövetelét. A Hegyek Véne azt mondta,
Eddig nagyon sok csoport járta a maga útja, de ideje
összejönni ezeknek az embereknek, hogy a Fény
Reménységeinek Emberei egységbe mozduljanak.

Barrios hozzátette: a polaritás világában élünk.
Nappal, este, férfi és nő, pozitív és negatív. Fény és Sötétség,
itt szükségük van egymásra. Ez hozza az egyensúlyt, csak most
a sötét oldal nagyon erős és nagyon tisztán látszik, mit
akarnak a képviselői. Az az elképzelése, hogy
elsődlegességével és hierarchiájával mindenképpen
megakadályozza a világosságot. Rengeteg szempont szerint
tesznek azért, hogy ne tudjunk összekapcsolódni az Ötödik
Világ spiráljával 2012-ben.

A fényoldalon mindenki úgy gondolja, hogy most a
legfontosabb teendő, a helyzet kulcsa, elismerni saját, vagy
csoportjaik meggyőződését. Vélemények kulturális
sokszínűsége versenyt gerjeszt közöttük, és azok nem futnak
össze egyetlenegy gyújtópontba.

Barrios úgy látja: A sötét oldal akadályozza meg a fényerők
szövetkezését a tagadással és a materializmussal. Azon
vannak ők, hogy lehetetlenné tegyék azokat, akik a fénnyel
dolgoznak, hogy a Föld elérkezhessen egy magasabb
valóságába. Előszeretettel használják a régi, a Negyedik Világ
materializmuson alapuló energiáit. Ők nem akarnak
semmiféle változást. Görcsösen markolják a régit, és nagyon is
tartanak a következő szintre lépéstől. A Negyedik világ sötét
hanyatló energiáit nem lehet megsemmisíteni és legyőzni azt.
Túl erős ahhoz, és egyértelműnek látszik, hogy ez nem jó
stratégia. A sötét energiát csak átalakítani lehet, ha
szembenézünk vele, és egyszerűségünkbe vagyunk nyitott
szívünkkel. A kiegyensúlyozás (a világos és sötét energiák
harmóniába hozása) ez a kulcsfogalom, ami elvezet a Nap
Ötödik Korszakába.

Barrios mondja: Az Ötödik Nap felemelkedő korszaka
ráirányítja figyelmünket az elemi valóságra. A múltban,
számos korszakon keresztül a hagyományos négy elem: Föld,
Tűz, Víz, Levegő korszakai uralkodtak a Földön, de a Nap
Ötödik korszakában számolnunk kell az 5. elemmel, az

éterrel. A szótárak úgy határozzák meg az étert, mint a
Mennyek kifinomult eleme. Keresztülhatol minden
távolságon, időn, és továbbítja az energia hullámokat egy
magasabb frekvenciatartományba, a sejtbeszédtől az emberi
aurába.

Mi is az hogy éterikus, az ami a földöntúli, ami összekapcsolja
az eget a Földdel. Az éter az Ötödik Nap eleme, mennyei
eredetű és hiányzik belőle az anyagi szubsztancia, de van
olyan valóságos, mint a fa, a kő, vagy a hús. Az éteri elem
összefüggésében kerülhet sorra a polaritások
energiafúziójára. Nem lesz többé se világos, se sötétség az
emberekben, annál inkább egy felemelkedő
energiakiegyenlítődés.

De ezt most a Sötétség Birodalma nem érdekli. Ők
akadályokat terveznek. Céljuk a Föld és élő környezetének
kiegyensúlyozatlanságának fenntartása, hogy a 2012-es
kiigazítás felkészületlenül érjen mindenkit. Szükséges tehát
együtt dolgoznunk, békességben, egyensúlyban a másik
oldallal. Meg kell tartani, vigyázni ma Földre, amely hajlékot
és táplálékot nyújt nekünk. Létre kell hoznunk magunkba a
szív és elme egységének fúzióját most, a másik oldallal
szemben, megőrizve az élő tereket, és felkészülni a Pillanatok
Történelmére.

Mr.Barrios mondja az ő hallgatóinak: Ez egy kritikus pont a
világtörténelemben. ,,Össze vagyunk zavarodva" Többet már
nem játszadozhatunk. Bolygónknak vagy Új életet adunk, vagy
elpusztul. Ideje van felébredni és cselekedni. MINDENKIRE
SZÜKSÉG VAN. Mindenki okkal van itt jelen most.
Mindenkinek, aki most itt van, van egy fontos küldetése. Ez
egy kemény de különleges időszak. Hatalmas fejlődésre van
lehetőség, és készen kell lenni erre a történelmi pillanatra.
Azért testesültetek meg ezekre az időkre, hogy
kiegyensúlyozzátok a bolygót.

Továbbá azt mondta, a maja vének megnyitottak egy ajtót,
hogy más fajok is be tudjanak jönni a maja világba, és át
tudják adni tudásukat és hagyományaikat. A maják régmúlt
idők óta, elismerik is tisztelettel, vannak, más fajok és más
lelki lények, rendszerek felé.

Ők úgy tartják, hogy a maják sorsa összekapcsolódik a világ
sorsával. A legnagyobb bölcsesség az EGYszerűség. Szeretet,
Tisztelet, Elfogadás, Megosztás, Hála, Megbocsátás. Ez nem
valami összetett és bonyolult idea. A valódi tudás a
szabadságból áramlik. Ez van kódolva a DNS-ben. Minden
amire szükséged van, az benned van. A nagy tanítók mindezt
mondják már nekünk a kezdetektől. KERESD MEG, A SZÍVED
ÉS MEGLELED BENNE AZ UTAD.

Carlos Barrios is author of The Book of Destiny: Unlocking the Secrets
of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012

 
Testvéroldalak
 
Testvéroldalak

 

 

 
Kezelések, eredmények

 Jelentkezés kezelésre Pátyon

  Eredmények: Keresztmetszet
Hangterápia:

 
Elérhetőség

www.abahangterapia.gportal.hu
 

Tőke Zoltán    Tel.:  +36 30 9498 654

 

 

 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
Böngésző
 
SMS-hirdetőfal
 

ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    &#9819; ANELIATH &#9737; varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?    *****    BLACK FRIDAY AKCIÓ!! Részletek ide kattintva!